Wczytywanie pierwszego nadajnika (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Zmiana kierunku pracy rolety (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Ustawianie położeń krańcowych rolety (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Korekta ustawiania położeń krańcowych rolety (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Programowanie pozycji komfort rolety (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Dodawanie kolejnego nadajnika (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Kasowanie kolejnego nadajnika (STARCUS 2. generacji, model SIL STEO)

Kontrola trybu programowania na nadajniku (STARCUS 2 generacji, model SIL STEO)

Wybór aktywnych kanałów (STARCUS 2 generacji, model SIL STEO)

Przełączanie między komunikacją jedno i dwukierunkową (STARCUS 2 generacji, model SIL STEO)

Ustawianie położeń krańcowych rolety za pomocą włącznika (STARCUS 2 generacji, model SIL STEO)