Ustawienia pozycji otwarcia i zamknięcia

Obsługa regulacji siły mechanicznej

Aktywacja i dezaktywacja fotokomórek

Automatyczne zamykanie bramy

Blokowanie pilota do bramy

Ustawienie wentylacji bramy

Ustawienia czasowe oświetlenia zewnętrznego

Usuwanie wszystkich pilotów

Dodawanie pilota do napędu

Dodawanie klawiatury kodowej do napędu

Zmiana kodu w klawiaturze kodowej